İstanbul Medipol Hastanesi’ne Genel Bir Bakış:

İstanbul Medipol Hastanesi, Ankara-Harem asfaltı üzerinde Kadıköy Koşuyolu’nda, E-5 Karayolu ve Koşuyolu köprüsünün hemen yanındadır. Ulaşımı kolay olan hastanemizin dört tarafı yola nazırdır ve konumu ile stratejik öneme sahip bir noktada bulunmaktadır.

İstanbul Medipol Hastanesi faaliyette olduğu oniki yıldan bu yana sağlık alanındaki önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Merkezi konumu, 4 dönüm arazi üzerine 8 bin metrekare kapalı alana sahip binası, bahçesi, otoparkı, acil servisi, ameliyathaneleri, yoğun bakım üniteleri, doğumhaneleri, poliklinikleri ve laboratuarları ile ayakta ve yataklı sağlık hizmeti verilmektedir.

Branşlarının en başarılı isimlerinden oluşan 55 uzman hekimimiz ve tecrübeli sağlık kadromuz, tüm hastalarımıza bilimsel bir hizmet, yakın bir ilgi ile destekledikleri ‘sağlıkta güven, hizmette konfor’ ilkesi çerçevesinde, teşhis ve tedavi hizmetlerini sunmaktadır.

Hizmet Alanları

Acil Servis
Ameliyathaneler
Doğumhaneler
Tanı Merkezleri
 • Endoskopi
 • Gastroskopi
 • Kolonoskopi
 • Rektoskopi
 • Bronkoskopi
 • Alerji Testleri
 • Akciğer Fonksiyon Laboratuvarı
 • Göz
 • Excimer Laser
 • Wavefront
 • Intralaser
 • Argon Lazer
 • Yag Lazer
 • Anjiyografi
 • Bilgisayarlı Görme Alanı
 • Göz Ultrasonografisi
 • OCT
 • Kardiyoloji
 • EKG
 • Efor Testi
 • Ekokardiyografi
 • Holter
 • Laboratuarlar
 • Biyokimya
 • Mikrobiyoloji
 • Patoloji
 • Bakteriyoloji
 • Hematoloji
 • İmmünoloji
 • Nöroloji
 • EEG
 • EMG
 • Odyoloji ve Denge
 • Radyoloji
 • MR
 • Bilgisayarlı Tomografi
 • Direkt Röntgen
 • Floroskopi
 • Panoramik Röntgen
 • Mamografi
 • Ultrasonografi
 • Renkli Doppler Ultranografi
 • Dört Boyutlu Ultrasonografi
 • Kemik Dansitometresi
 • Üroloji
 • ESWL (Taş Kırma)
 • Magnetik Koltuk
 • Sistoskopi
 • Ürodinami
 • Yoğun Bakımlar
 • Erişkin
 • Koroner
 • Cerrahi Yoğun Bakım
 • Yenidoğan Yoğun Bakım
 • Poliklinikler ve Merkezler
 • Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi
 • Check-Up
 • Cildiye
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Dahiliye
 • Estetik, Plastik ve Rekanstrüktif Cerrahi
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 • Gastroenteroloji
 • Genel Cerrahi
 • Göğüs Hastalıkları
 • Göğüs Cerrahisi
 • Göz
 • Güzellik ve Zayıflama
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Kardiyoloji
 • KBB Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi
 • Nöroloji
 • Ortopedi ve Travmatoloji
 • Psikiyatri
 • Üroloji
 • Yenidoğan Bakım