Bayanlarda Saç Ekimi

Bayanlarda saç kaybı psikolojik olarak erkeklerde olduğundan daha yıkıcı olabilir. Hormonal değişiklikler, ilaçlar ya da tiroid hastalıkları veya anemi gibi bir takım hastalıklar, stres veya genetik yatkınlık gibi birçok sebep bayanlarda saç kaybına neden olabilmektedir. Bayan hastalarda doğru tanı doğru tedaviye karar verilmesinde çok önemlidir. Saç ekimi ile uygun bayan hastalarda saç yoğunluğu arttırılarak doğal görünümlü sonuçlar elde edilebilir.