Saç Klonlaması

Klonlama, bir şeyin genetik olarak kopyalanmasıdır. Saç klonlaması ise bir saç kökünün tıpkısını oluşturma işlemidir. Saç klonlaması, bir anlamda alınan tek kıl kökünden on binlerce kıl kökü üretme tekniğidir. Bu teknik, özellikle donör alanı (kıl kökü alınacak bölge) yetersiz olan bireyler için ciddi bir çözüm olarak düşünülebilir.

Tıbbi genetikte gelişmelerin zirvesi olarak değerlendirilen klonlama alanında, özellikle son on yılda önemli mesafeler kaydedilmiştir. Diğer klonlama çalışmaları gibi kıl kökü çoğaltma amaçlı klonlama konusunda da İngiltere ve ABD başta olmak üzere pek çok ülkede araştırmalar hala devam etmektedir.

Şu an uygulanan en yaygın yöntem, enseden alınan kıl köklerinin saçların açıldığı bölgelere ekimidir. Günümüzdeki yöntemlerle ensedeki kıl kökü sonsuz değildir. Bu açıdan bakıldığında, klonlamanın mükemmel bir çözüm olacağı düşünülebilir.

Öngörülen saç klonlanması tekniğinde, klonlanması istenen kıl kökü enseden alınıp özel laboratuvarlarda çoğaltılacak ve aynı şartlarda ekim ortamına ulaştırılacaktır. Elde edilen bu kökler günümüzde uygulanan yöntemlerle istenilen alana ekilecektir. Yani şu anda yapılan saç ekimi yine yapılmaya devam edilecek ama kökler donör alandan değil çoğaltımın yapıldığı laboratuvardan alınacaktır.

Her ne kadar bu konuda ciddi araştırmalar yapılıyor olsa da henüz bu yöntem deyim yerindeyse emekleme aşamasındadır. Saç kökü klonlamanın önümüzdeki 30 yıldan önce rutin kullanıma girmesi mümkün görünmemektedir.